Rieur 26 – Revue Comique

– Beste vriend, het is vooral beweging dat U zo nodig geeft. Hoe staat er mee?

– Sinds 25 jaar ben ik postbeambte op het platteland : iedere dag een rondgang van negen plaatsen.


– Heeft U misschien een brief voor mij, post restante… Isaac Levi?

– Ja…… niet gefrankeerd, met dubbele portokosten.

– Oh meneer, wees zo goed hem voor te lezen, ik heb mijn bril niet bij me.

– Gaarne ( de beambte leest de missive voor).

– Dank U, dank U, meneer, moge God U zegenen…. Lezen is nu niet meer nodig. Tot ziens.