Receptie

1880  Hoe de lezers de 52 afleveringen van Le Rieur Illustré hebben ontvangen, is uiteraard niet meer te achterhalen. Wel  zijn diverse gebonden exemplaren van de gehele jaargang bekend, waaruit minstens kan worden afgeleid dat sommige lezers het bewaren van het blad de moeite waard vonden.

Noordbrabants Museum

…..in een publiek kader zijn er ingebonden exemplaren aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en het Noord-Brabants Museum te ‘s-Hertogenbosch…..

……verder is in 2002 een ingebonden exemplaar aangetroffen in de Openbare Bibliotheek te Tilburg. Het stond al jaren in het rek en was nooit geraadpleegd;  de bibliothecaresse was hogelijk verbaasd zo’n gaaf bewaard exemplaar met zulke aardige tekeningen in huis te hebben……..

De onbekendheid van het blad en zijn tekenaars in Nederland is uiteraard niet verbazingwekkend en goed verklaarbaar.  

……het was immers een franstalig blad uitgegeven in Brussel voor een beperkte doelgroep.  Dat uitgever en tekenaar Nederlanders waren en de laatste ook nog onder pseudoniem werkte en er ook niet op uit was om “naam” te maken, zal de Belgische lezers zijn ontgaan…….   

In België en met name in Antwerpen zijn enige exemplaren aangetroffen bij een antiquair .

Mr Jos van Roosmalen
Mr Jos van Roosmalen
Herman Moerkerk
Herman Moerkerk

1916  Na het overlijden van Gérard Teulings werd zijn schoonzoon Mr. Jos van Roosmalen directeur van de “De Provinciale”, die als vaste medewerker/illustrator van de krant Herman Moerkerk (1879-1949) aantrok. Deze was bevriend geweest met Gérard Teulings en had zich een groot bewonderaar van diens tekenwerk (en schrijfwerk) betoond, zodat er op deze wijze in artistiek opzicht voor continuiteit was zorggedragen.

Phenix-tekst

1967  ln dit jaar verscheen in het Franse tijdschrift Phenix een artikel van Claude Moliterni waarin Le Rieur Illustré werd genoemd als pionier van de hedendaagse Belgische Bande Dessinée (stripverhalen). Vooral de Histoires sans Mots (Stories without Words) werden in dit verband genoemd. Als voorbeelden werden afgedrukt de beeldverhalen “Quatre Mains” en “Un Orateur”.

Phenix

In 1993-1994  werd voor het eerst een tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum georganiseerd door Jos van Roosmalen Jr., met een bijdrage van de heer Charles de Mooij getiteld ” Een licht onder de korenmaat”. De tekeningen, verspreid over de familieleden, waren door Jos van Roosmalen, geinventariseerd en gereed gemaakt voor de tentoonstelling.

Zeer interessant was de VITRINE-OPSTELLING met ingebonden exemplaren van Le Rieur Illustré, “De Provinciale” met daarin enige afgedrukte krijttekeningen, en een exemplaar van de “Van de Waldjes”, feuilletons van de hand van Gerrit van den Wald.  

Vitrine1994
Brabantse Humor getekend

In 2005 is van 12 maart – 12 juni 2005 een grote overzichtstentoonstelling georganiseerd onder de naam “Brabantse Humor getekend” in Museum Slager te ‘s-Hertogenbosch.

De pentekeningen en krijttekeningen die bewaard zijn gebleven zijn op de tentoonstelling verdeeld in een aantal THEMA’S, zoals Facetten van de mode, Middelen van vervoer etc.

Facetten van de mode

Tenslotte was er een catalogus in collagevorm samengesteld en als “Herinneringsboekje” aan de bezoekers beschikbaar gesteld.

Directie en medewerkers van Museum Slager verleenden volledige medewerking aan het welslagen van de tentoonstelling.

Kunstbeoefening
Facetten van de mode

Revue humoriste 1880 – 1881