Rieur 7 – Voorblad

Rieur7
– Ah! ben jij het, Nicolas!…Ben je schoorsteenveger geworden?

– Mijn liefje, het is ter gelegenheid van het heengaan van mijn vrouw…Ik ben in de rouw gegaan zonder dat het iets kost.