Rieur 21 – Een kermis attractie

Forain0001

EEN KERMIS ATTRACTIE

– B o b e c h e : – Treedt binnen, Mijne Dames en Heren, kom binnen om te zien wat nog nooit is gezien noch op het oppervlak noch in het binnenste van de aardglobe; nee, nooit aanschouwd!… Ik sta daar borg voor, onder getuigenis van mijn medewerker Galimafre, hier aanwezig. Maar haast U… Kijk, door deze open deur kunt U zien hoe men zich haast . Het gaat beginnen.. De ingang is aan de linkerkant. Vooruit, vooruit!

–   E e n   b u r g e r :  Kijk, kijk, dat trekt inderdaad veel  mensen; ik ga ook kijken.

Binnen aangekomen is onze burger stomverbaasd er niet meer dan vijf of zes lanterfanters aan te treffen zoals hij.  En toch, buiten ziet het publiek alsmaar mensen passeren achter de opening  zichtbaar op het doek.

D e o  p  l o  s  s i n g   v a n   h e t  r a a d s e l   zit in het molentje, dat door twee mannen wordt gedraaid, waaraan vier automaten zijn bevestigd. Waar het genie zich al niet gaat nestelen!