Rieur 27 – Een monument

Er is een standbeeld opgericht voor de geleerde professor Assioun door zijn medeburgers, trots en erkentelijk voor de roem die hij bracht aan hun kleine stad.

Maar zie, niemand herkent hem in de buste ontworpen door een groot beeldhouwer. Dat komt omdat niemand hem ooit zag zonder zijn pet, zijn bril en zijn parapluie.

Het Stadsbestuur heeft daarom besloten deze drie bestanddelen aan de vereerde beeltenis toe te voegen; en de hele bevolking juichte dit lumineuze idee toe.