Tagarchief: Revue Comique

Une page de caricatures choisies

Rieur 45 – Revue Comique

– Ons arsenaal wordt met olie bevoorraad ten behoeve van het gouden tijdperk dat aanbreekt…..Wat een grandioos schouwspel!!

– Meneer Claffsinn, fabrikant van piano’s, heeft de eer aan te kondigen dat hij, ten behoeve van de amateurs van beide sexen, die als gevolg van hun omvang gehinderd worden in hun spel, een halve-cirkel-vormig instrument heeft ontworpen, dat hen toestaat de toetsen aan te raken. – Hij fabriceert tevens pianokrukken voor de zwaarste gewichten.

Rieur 22 – Revue comique

revc10

       Tijdens de presentatie                                Naderhand                                                            

revc9

WAARAAN DAMES ZICH BLOOTSTELLEN DOOR MANNENHOEDEN TE DRAGEN
— Meneer de Suisse, kijk daar, die nietsnut, heeft zijn hoed op het hoofd….
– Pak aan! dat zal je leren….
– ah, grotegod, het is een dame..– Ober, de zalm van eergisteren was beter dan deze, hij was verser. – Dat verbaast me, Meneer, want het is dezelfde.


 – Oh, wat een handen, Nini! Heb je mama ooit met zulke handen aan tafel zien komen? – Maar, moedertje, ik heb je nooit gezien toen je mijn leeftijd had.

Rieur 21 – Revue comique

 

– Eigenaren van tuinen die bewoond worden door hinderlijke insecten, muggen, wespen, vliegen etcetera, ziehier ter ontlasting daarvan een middel aangeprezen door een illuster enthymoloog: –
– Verschaf U de medewerking van een goed willende man, zo kaal mogelijk; wrijf hem het hoofd in met honing of siroop, en bindt hem vast aan een paal, vlak bij een goed verlichte muur:
– alle kleine lastige of gevaarlijke wezens die U wenst te vernietigen, zullen zich verenigen op zijn schedel, en hun destructie zal tot de gemakkelijkste worden.

 


– U trouwen!…maar uw aanstaande is zo bezopen als…. – Maar dat is met opzet, Meneer de burgemeester: anders zou hij niet willen.


– Meneer, zie daar mijn kaart… Welke wapen wenst U te nemen? – Ik stel me voor U bij de haren te nemen.

Rieur 20 – Onze goede dorpsbewoners

 

Ja, dat moet een woest dier zijn, want het beweegt. Vooruit, de vork erin!
-We hebben hem, we hebben hem!…Ah,Ah!…Oh,Oh!…

 

 

– Zeventig jaar, zegt U, Meneer Plumet, maar mijn broertje, die pas acht dagen oud is, heeft meer haren dan U.


– Wat, Uw man is overleden! Aan welke ziekte? – Goeie genade, daar weet ik niets van. – En wat heeft de dokter gezegd? – Oh, wij boeren, wij sterven zonder dokters.


Een stem van bovenaan de trap: – Wat hoor ik, Baptiste!.. zeker nog een gebroken kom…Pardon, Mevrouw…een, twee,drie,vier, vijf…


– Wat, U gaat aan tafel, Meneer de violist.!…Neem me niet kwalijk, we hebben U geengageerd om te spelen maar niet uitgenodigd voor het souper.

Rieur 18 – Revue comique

haar in soep

 

– Het is een schande! …. een haar in mijn soep!
-Alweer een?…ik heb nog zo mijn best gedaan ze er allemaal uit te halen.

– Mijn ziel van mijn leven!… wacht niet op me, als ik om tienen niet terug ben…We vieren de “bazin” van onze kroeg.
– Zeker zal ik niet op je wachten!.. ik zal je gaan zoeken..   

 

Grote beroering bij de burgemeesters uitgenodigd om de nationale feesten bij de wonen.


– Een slimme jockey maakt van zijn paard een gebruik dat niet op het program van de coursen staat.


– Nieuwe manier van exposeren uitgevonden door de schilder X. voor zijn schilderijen die slecht geplaatst waren op de Salon.


kleine carmes

In de kleine Carmes: – Men heeft het Grand-Hotel heropend en ik ben hier! wat een pech!


– Wat, wilt U ingeent worden?.. Maar de pokken kunnen Uw physionomie alleen maar ten goede komen.


E e n  p h i l a n t h r o p i s c h   i d e e : – Om de soldaten het verlies van hun moeders te doen vergeten, hebben de instructeurs zich verkleed als dienstmeiden.


Wat een vreselijke hitte, mijn vriend!…Laten we niet naar het theater gaan. –  Wat! een voorstelling ter gelegenheid van de Vijftigste… We zullen in de wijk doorgaan voor slechte patriotten.


– Je bent gelukkig, jonge virtuoos, met vandaag alleen die instrumenten; terwijl vijftig jaar geleden …. Laat je blikken een beetje over mijn persoon gaan.


– Soldaten van het Regiment der Gidsen benut om de vreemdelingen tijdens de feesten in Brussel te   g i d s e n.

Rieur 17 – Revue comique

hond

 

– Kom een andere keer terug, mijn beste: U hebt Uw verstand verdronken op de bodem van Uw glas.
– Kom nou toch, Meneer de Advocaat!….ik heb er nog zo voor gezorgd er geen druppel in te laten.

– Dit is me werkelijk een raadsel!….Gisteren heb ik deze duvelse koffer helemaal vol een uur gedragen, en nu ie leeg is, kan ik hem niet eens optillen.

– Deze hond hier heeft verstand  zoals U en ik. Houdt hem bijvoorbeeld die worst eens voor: als ik fluit, zal hij er niet aankomen.
–  Maar, hij verzwelgt hem, het monster!
– Hi, hi,hi…. Dat is niet verassend: ik heb vergeten te fluiten.  

Rieur 14 – Revue comique (vervolg)

Zonstastil

– Ober! wat is dat ? Een haring, als ik een biefstuk heb besteld!…..

-Pardon, excuus, Meneer…..Eh! daar beneden, een biefstuk voor deze haring-daar!


-Wat maakt je toch zo boos, Cornelie?

–  Het gaat om die kwebbel die zich helemaal niet met de kinderen bezig houdt. Kijk onze kleine Caroline heeft zich in de tong gebeten en zij heeft dat niet verhinderd..

. Oh! die meisjes van tegenwoordig!


– De aarde draait, draait om de zon, zeg ik U; dat is al eeuwen aangetoond.  

– Ah! U ontkent dus dat Josua de zon heeft doen stilstaan?  Stilstaan, begrijpt U?

– Wel !  dat is het bewijs: vanaf dat moment, is de zon onbeweeglijk.


-Maar dat is dubbel wreed!…. de tand naast die zieke tand trekken.

– Meneer, ik vind Uw verwijten onwaardig… U zou me dankbaar moeten zijn en mijn doorzicht waarderen…. Die kies-daar zou al gauw zijn aangestoken door de andere.     

Rieur 14 – Revue Comique

rcon

-En ik ook, ik ga naar Verviers, naar het nationaal concours schijfschieten–

– In kwaliteit van …?—-Van burgerwacht dus … heel eenvoudig.

– Zo! ik dacht in de kwaliteit van s c h i e t s c h ij f.


– Ik verkoop hem tegen de geboden prijs, maar op voorwaarde  dat je bij de slacht het apparaat Sigmund gebruikt.


– Aan mij zal het niet liggen, ga, kameraad; vooral omdat ik lid ben van de Maatschappij van de dieren…ik wil zeggen tot  bescherming van….


-Jij volgt me naar het bureau; je bent zonder opvangplek!-

-Dat is niet mijn schuld; men moet het G r a n d- H o t e l  ook niet sluiten.


-Wat heb je toch , mijn vriend, ben je ziek?-

– Nee, ik heb dorst. – Wel, les dan je dorst.-


-Nee, ik wil me er niet aan wennen… als theater abonne, omdat de verfrissingen zijn afgeschaft.

– Het afschaffen van de verfrissingen in het theater zal gevallen van razernij meebrengen;  men zal de bezoekers moeten muilkorven.


-Als meneer zijn  normale gift zou willen verdubbelen!  Tijdens de nationale feesten zal er geen gelegenheid meer zijn me iets te geven, omdat ik naar Brussel ga om er assistentie te verlenen.


– De stad Huy heeft een belasting  ingesteld op de piano’s …. een bekoorlijk idee dat wel zal zijn uitgegaan van de Maatschappij tot bescherming …. van mensen.


–  Zou die Meneer niet  de lente in persoon kunnen zijn? – Wat zeg je, grappenmaker? –


– Het is omdat alles bij hem uitschiet.


– En men noemt dit jaar nog wel het jaar van de Onafhankelijkheid. 

Rieur 12 – Revue comique

D e   b e d e l a r e s :
– Liefdadigheid, Meneer, alstublieft; ik heb al twee dagen niets gegeten.
D e  v r e k: – U bent ziek , vrouw;  wendt U tot een dokter.

– Hij weegt te zwaar, Uw brief, beste man: er moet nog een postzegel op.
– U bent grappig, meneer de beambte; op die manier zou de brief nog meer wegen.

Rieur 10 – Revue comique

 

– Ik heb pech de laatste tijd, collega: de zaken gaan slecht… oh, slecht, slecht!
-Jij begrijpt het niet : het komt door dat nummer van je …. je klanten zijn merendeels franse reizigers.

– Meneer, ik wil een levensverzekering afsluiten: ik ben handelsreiziger.
– In dat geval moet ik eerst weten wat Uw mening is over de russische politiek.

– Deze krant! …Wat heeft dat te betekenen?
– Papa, het gaat over ons van begin tot eind, we zijn celebriteiten
– Een er van heb je vandaag de eer te ontvangen onder je dak.

-Patroon, ik moet voor het Palais Royal gaan lopen met deze wekker… als hij opeens gaat bellen, zou me dat op iets slechts wijzen… In Brussel maakt men vaak van een mug een olifant.

– Wetenschap!  Het is me wat met die wetenschap!…. Ze is nog niet eens zo ver om onze wijnstok van koude te vrijwaren.

– Anatole, wat, die paraplu alleen voor jezelf alleen?…. En je vrouw dan en je kinderen!
– Anastasie, we zijn in Leuven; samenscholingen zijn er verboden.

– Wat, ben je daar nog steeds, Baptiste….Na alles wat er voor jullie is gedaan deze winter, zou je kunnen leven als een kleine heer.

– Wat is dat?… dat is toch wel een rare manier om in de vacantie thuis te komen.
– Lieve moeder, ik ben gelukkig me op neutraal terrein te bevinden.

– Het is zeker een paasei…het bevat een verassing….  

Rieur 5- Revue Comique

Revue comique

LOTERIJ
– Hij is de eerste : Oh ! wat ben ik trots zo’n zoon te hebben !

– Wat dronken ?…. En nog wel in de vastentijd! – Vrouw, je geeft me ook zo weinig te eten daarom moet ik wel wat innemen!

 DE CICADE EN DE MIER
 – Het is waar, we hebben de hele zomer gezongen; maar we hebben deze winter heel wat concerten gegeven voor de armen .
 BIJ DE RUSSISCHE GRENS
– Wat heeft U aan te geven? – Nihil! – In dat geval naar Siberië! naar Siberië!

–  Wat doe je daar, GARÇON?
– Meneer is Rus… Ik volg de gewoonte van zijn land, ik proef zijn gerechten van tevoren.

DE NIEUWE WAGONS VAN DE TREIN
– Wat, ben jij dat! Wat een pech dat we al aangekomen zijn!… We hadden kunnen converseren.

– Ze DANSEN allemaal ! Dubbel effect van de liefdadigheidsbals.

– EFFECT teweeggebracht op een russisch imperialist door middel van een fles champagne.

–  Weet je, water is momenteel veel duurder in Brussel.
– Water! Water?…. dat doet me niets.

Rieur 4- Revue Comique

Kleren maken niet de man

De Heer: – GARÇON, twee biefstuk
Tegen mevrouw: – Lieve vriendin, laten we op ons gemak gaan zitten.
Hij ontdoet zich van jas en hoed etc . Zijn gezellin doet hetzelfde.
De GARÇON: – Oh, duvel nog toe, zijn ze weggegaan, die twee KOLOSSEN van daarstraks?….
-Voor wie zijn deze twee biefstukken? voor wie?

REVC4

– He, vriend, wat doe je daar?
– Je hoort zoveel over arbitrage om de nationale verschillen te regelen, dat het goed is een beroep te leren.

– U bent twee uur te laat, beste schoonmoeder.
– Dat zou ik denken; een ontsporing…5 doden en 28 gewonden!
– En U bent ontsnapt! (in zichzelf) Nog steeds geen kans!

Tempi passati
– Ook nog die bals!..En dan te weten dat dat vervloekte carnaval me droog heeft gelegd!

REVC5

-Jullie gaan dus niet naar school?
– Nee, onze ouders zijn neutraal.

– Wel, dat wonderlijke instrument van Edison?
– Dank je! ik heb er gescheurde oren van…altijd maar politiek…achterklap…schoolkwesties.. Ik geeft de voorkeur aan mijn doofheid.

– Zo, zo … ga je wonen bij het Camp des Manoeuvres?
– Ik heb die plaats gekozen vanwege mijn twee dochters; om hen te laten trouwen, reken ik op de vreemdelingen die de Expositie zullen bezoeken.

REVC6

– U voegt, hoop ik, bij de koopwaar een cadeautje voor mijn vrouw.
-Meneer, als Parijzenaar, zou U moeten weten, dat cadeaus uit Belgie soms behoorlijk genant zijn….getuige de gevel waarmee men U heeft begiftigd op de Champ de Mars.

– Wil je echt dood? Wel, klim in de eerste de beste trein die aankomt….
– Ober, mijn kaars, alstublieft.
– Meneer is Amerikaan…En hij  heeft geen electrisch licht bij zich?

Rieur 3- Revue comique

 

-U bent schilder… dank! …sinds het verscheiden van Rubens en Van Dijck geef ik geen krediet meer aan de mensen van Uw metier.

– Verdwijn snel…Geen bedelaars hier.
– Maar het gaat om een gecostumeerd bal, en het lijkt me dat mijn costuum daar geheel in past.

– Gedood in de vasten! en de eieren?…. je verwaarloost dus je plichten, arm dier?

 
Revue Comique-3

AS WOENSDAG – Jules, kijk toch.. Ja, wat wij te weinig kregen bij ons ontbijt, kreeg die grappenmaker te veel.


– Wat nu, collega, dat costuum en nog wel buiten carnaval!. – Zie je niet dat ik de zaken van wijlen de olifant van de Dierentuin van Antwerpen heb opgenomen…Hij raapte voor honderden op.


– Duivelse journalisten.. Nu al een bijzonder blad om de nationale Onafhankelijkheid te vieren.


– Euphrasie, snel weg, er is een Russisch vorst in de trein, misschien zijn er mijnen gelegd.


– Ah, je hebt het koud, zeg je! Wel, steek je handen in je eigen zakken. – Meneer, daarin is niets om me te verwarmen.


 De schoonvader:  Wij vragen je om gastvrijheid gedurende de glorieuze feesten..  De schoonzoon (terzijde) :  Een vrolijke onafhankelijkheid anno 1880 brengt U me.

– Goed idee dat ik me daar kreeg, nietwaar, meneer?

– Ja Catherine, die vervloekte aandelen besparen me minstens behangselpapier.

– Wat doet U nu, meneer?

– Ik haal de stenen weg waarop ik drie maanden geleden mijn aandelen heb geplakt, die nu weer op de Beurs worden genoteerd. Ik ga ze naar mijn beursmakelaar

Rieur 2- Revue Comique

 


revcomq3

– Er is sprake van de heropening van de spelen van Spa. Wat zeg je daarvan?
– Dat de armen een deel van de opbrengst moeten krijgen; laten we de petitie gaan tekenen.

– Het is een Spanjaard!…laten we uit de weg gaan : hij zou kunnen weten dat we royalisten zijn.

– Catherine, ga deze 100 francs naar het kantoor van mijn krant brengen en beveel ze aan mijn naam in grote letters op te nemen… in dat geval zal ik nog een gift doen.

 
 

-Papa; waartoe dient die zak aan het hoofd van het paard? – Het is waarschijnlijk een grieperig paard.


– Duiker, kun je raden waarom ik je heb laten komen? – Nee meneer. –  Wel, in deze tijd van overstromingen… Eh, ik ga een diner geven, en jij moet de wijn in mijn kelder gaan zoeken.

Rieur 1- Naamloze vennootschappen

lesjuges

LES ACTIONS D’UNE SOCIETE ANONYME
– Mevrouw, ik heb eind januari mijn drinkgeld nog niet ontvangen.
– Ja, Jozef die heb ik naar een liefdadigheidsinstelling van de pers gezonden. Je preekt zo zeer de sociale gelijkheid dat ik je niet wilde kwetsen.

LES JUGES 
– De naamkaartjes stromen bij me binnen: zelfs uit de Brusselse en Leuvense gevangenissen heb ik ze ontvangen.
– En ik uit die van Luik en Namen.
– (In koor): Ja, we beginnen bekend te raken.

Rieur 1 – Revue comique

rieurafl1

– We krijgen een Tentoonstelling, een kabelballon, feesten etc..etc.., maar daarna … veel zieken. – Ja, collega, het wordt voor ons een uitstekend jaar.


In een tijd van staking. 
-Hoor je, Oscar, het akelige geluid van hen die de wetten met voeten treden, er is reden het ergste te vrezen….Oscar, blijf, blijf hier, om je echtgenote te verdedigen.

  – Een kassier zonder benen, oom!  Ben ik  niet slim geweest? Die zal op zijn minst niet de benen nemen.

rieurafl2

– Wat, je bent in Brussel aangehouden als zonder verblijfplaats?
– Ja, meneer de Burgemeester.
– Onmogelijk, volgens mijn krant zijn er voorlopig vier duizend leegstaande huizen in onze hoofdstad.

– Als de regens de aardappelen geschaad heeft, hebben ze op zijn minst de champignons laten opschieten.

–  Wat doet U daar, baas?
– Ik oefen me in het plukken voor de periode van de tentoonstelling.

rieurafl3

Een uitstekende plaats om kunstledematen te verkopen… Voorkeursklanten?…. …Afgevaardigden en Franse journalisten….

– Karabinier Pairou, je doet dus niets anders dan zingen?
– Mijn kapitein, de zanglerares zegt dat ik een goede stem heb en ik oefen om als tenor bij het Theatre de la Monnaie te komen.

– Vlug, vlug, een Rieur Illustré; bij deze kou verwarmt dat het bloed.