Alle berichten van hildago17

Rieur 52 – Voorblad

BIJ DE WAARZEGSTER VAN GOEDE AVONTUREN

– Uw echtgenoot zal donkere haren hebben, en een zacht karakter…

– Maar, ik ben al getrouwd, mijn man heeft blonde haren….

– Oh! dat weet ik, maar ik wil zeggen dat als de huidige man gestorven is, de toekomstige donkere haren en een zacht karakter zal hebben. De kaarten vergissen zich nooit!

Rieur 46 – Revue Comique

IEDER ZIJN BEROEP

– B e d e l a a r ( bij de deur van een kapper): Mijn goede heer, liefdadigheid, alstublieft; de tijden zijn hard! (De kapper geeft hem twee stuivers)

– B e de l a a r ( binnenkomend en zich neerlatend in een fauteuil): Dank U , nu wil mij de baard doen!

– De k a p p e r : Wat een brutaliteit, ik geef U een aalmoes, en daarna moet ik U ook nog de baard doen!-

De B e d e l a a r : Met uw welnemen: bedelen is mijn professie, scheren het uwe; U kunt me dat niet weigeren , ik betaal U met Uw twee stuivers.

Rieur 45 – Revue Comique

– Ons arsenaal wordt met olie bevoorraad ten behoeve van het gouden tijdperk dat aanbreekt…..Wat een grandioos schouwspel!!

– Meneer Claffsinn, fabrikant van piano’s, heeft de eer aan te kondigen dat hij, ten behoeve van de amateurs van beide sexen, die als gevolg van hun omvang gehinderd worden in hun spel, een halve-cirkel-vormig instrument heeft ontworpen, dat hen toestaat de toetsen aan te raken. – Hij fabriceert tevens pianokrukken voor de zwaarste gewichten.