Categoriearchief: Histoires avec texte

Beeld- of stripverhalen (“comics”) met onderschriften of verhalende tekst

Rieur 34 – De ezel van Jean Godichon

Jean Godichon begeeft zich ter markte om zijn ezel te verkopen.

Twee deugnieten, verscholen in de heg, zien hem voorbijgaan, en nemen zich voor het grijsje mee te nemen, zonder dat de meester dat in de gaten heeft.

De een snijdt de teugel door en gaat er van door met meester Aliboron.

De ander doet de teugel om zijn nek, terwijl de brave Godichon maar doorstapt.

De gek, zodra zijn kameraad uit het gezicht verdwenen is, stopt plotseling….

Jean Godichon draait zich en…. Oh, Oh! – Ah, Ah!

-Ja, zoals U me hier ziet, ik ben Uw grauwtje! – Luister goed, en U zult het mysterie begrijpen.

-Zie hier waarom ik in een ezel ben veranderd: ik had mijn vrouw en mijn schoonmoeder dood gemaakt…… Wrede positie!….

-Mijn straftijd zit er aanstonds op en dan word ik natuurlijk weer mens.

-Hi,Hi,Hi!! U bent mijn eigenaar, die mij heeft gekocht. Maar heb meelij met een arme, berouwvolle en gestrafte zondaar: geef mij de vrijheid terug!

Nu goed, zegt Godichon, ik laat U gaan, maar neem deze les ter harte, en maak niemand meer dood.

Vijftien dagen later, is Godichon op de markt, en bevindt zich in gezelschap van een ezel die hem bekend voorkomt. – Ah, Ah! zegt hij bij zichzelf: de ongelukkige is weer teruggevallen. En het dier naderend, fluistert hij in zijn oor: – Ongelukkige, je hebt je belofte gebroken en bent weer crimineel geworden ……. Wel, ik wens dat je nu je hele leven ezel blijft.

Rieur 30 – Een revolutie om te lachen

Meneer Gobman, gemeentesecretaris van Burgtown, hoofdstad van het vorstendom Sixmilmen, ontvangt de opdracht naar Bohemen te gaan om een aantal zaken – wat weet ik niet – te gaan aankopen waar de stad behoefte aan heeft.

In het rijtuig maakt hij kennis met ene ridder de Saint-Bertrand-Maker, een nette heer, aan wie hij over zijn missie vertelt en over de gelden die hij voor zijn aankopen bij zich heeft.

In een beruchte herberg worden de twee reizigers gedwongen samen te overnachten. Meneer de Saint-Bertrand-Maker kan de slaap niet vatten, de gemeentesecretaris slaapt de slaap der rechtvaardigen.

Wakker geworden van het geluid van een opengaand venster ziet Meneer Gobman, zijn metgezel zich uit te voeten maken met de fondsen van de stad.

Hij zet de achtervolging in.

…en valt in de put van de herberg

De dief verdwijnt en verdwijnt…

.. en is reeds erg ver

… en nauwelijks nog te zien.

Door de kreten van de gemeentesecretaris zijn de buren wakker geworden. Ze staan op en beginnen houdt de dief te roepen.

Als de nachtwacht de verlichtte vensters ziet begint hij Brand ! Brand! te roepen.

Het groot- alarm wordt geslagen…..

De burgerwacht verzamelt zich..

De brandweerlieden rukken uit..

Gelukkig horen de brandweerlieden een ongewoon klokkend geluid van onder uit de put.

Het zijn de vreugdekreten van de bloedzuigers aan wie een onverwacht buitenkansje toeviel.

De brave gemeentesecretaris wordt op een bed gelegd.

Een dokter wordt geroepen.

De dokter schrijft galvanische fricties voor…

die het gunstigste effect blijken te hebben..

Ondertussen heeft de politie zich op weg begeven.

De brigadier van de gendarmerie vertelt aan zijn vrouw dat hij weet waar de dief zich bevindt en dat hij morgenochtend tot arrestatie zal overgaan..

De goede vrouw vertrouwt dat geheim toe aan haar buurvrouw, die weer haar buurvrouw inlicht, en die weer een derde buurvrouw etc …etc

Met als gevolg dat het nieuws de dief bereikt door de telegrafie der vrouwen..

Hij vertrekt daarom de volgende ochtend per trein naar het Noorden, terwijl de brigadier zich naar het Zuiden begeeft.

Hij scheept zich in op een boot naar Californie.

De verdwijning van de gemeentesecretaris veroorzaakt gisting in de hoofdstad

Ongehoorde excessen vinden plaats

De koersen dalen, de hoofden staan in brand

Gevaarlijke volksmenners bewerken de geest van de bevolking

waarop een afvaardiging van de notabelen zich tot de vorst wendt,

die op zijn beurt zijn ministers bijeen roept.

De generaal rukt met 1200 soldaten op naar de opstandelingen,

die niets te vrezen hebbend, zich verdedigen met doodsverachting.

De gemeentesecretaris wordt gearresteerd en in het gevang geworpen.

Terwijl de veroorzaker van dit alles een herenleventje leidt in Californie.

Maar eens zal gerechtigheid geschieden, en zullen hun rollen worden omgekeerd.

MORAAL! – Dit sprookje bewijst dat het niet nodig is dat men een beest moet zijn om beestachtigheden (domheden) te begaan. -Het bewijst wel een heleboel andere dingen die ik U niet zal vertellen, omdat ik ze zelf ook niet ken. Zoek, wellicht vindt U ze. Wat mij betreft ik heb helemaal niets gevonden.

CORNAC

Rieur 26 – Revue Comique

– Beste vriend, het is vooral beweging dat U zo nodig geeft. Hoe staat er mee?

– Sinds 25 jaar ben ik postbeambte op het platteland : iedere dag een rondgang van negen plaatsen.


– Heeft U misschien een brief voor mij, post restante… Isaac Levi?

– Ja…… niet gefrankeerd, met dubbele portokosten.

– Oh meneer, wees zo goed hem voor te lezen, ik heb mijn bril niet bij me.

– Gaarne ( de beambte leest de missive voor).

– Dank U, dank U, meneer, moge God U zegenen…. Lezen is nu niet meer nodig. Tot ziens.