Chuz

  

– Que de sujets à rire dans ce siècle morose

Onder dit motto vererscheen in Brussel van eind 1879 tot eind 1881 een humoristisch zondagsblaadje, bedoeld voor het gehele gezin. Het bestond slechts uit twee foliovellen met vier bladen, waarvan een in kleur uitgevoerd Voorblad en drie pagina’s Cartoons.

Hoewel het een Belgisch en Franstalig blad was kwam het voort uit een samenwerking tussen de uit ‘s-Hertogenbosch afkomstige uitgever Henri Bogaerts en de Bossche tekenaar Gérard Teulings die werkte onder de schuilnaam CHUZ.

…..de kwaliteit van de foliovellen was voortreffelijk en berekend op de in heldere kleuren uitgevoerde Voorbladen (steendruk) en de in zwart-wit uitgevoerde cartoons …..

De enige jaargang 1880 – 1881 heeft dan ook de tand des tijds uitstekend doorstaan . Een ingebonden exemplaar van deze jaargang bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en in het Noordbrabants Museum te ’s- Hertogenbosch, of is wellicht nog beschikbaar als curiosum bij een antiquariaat.

Het jaar 1880 waarin het blad verscheen was tevens het jaar waarin werd herdacht dat België 50 jaar daarvoor onafhankelijk werd. Diverse cartoons haken op dit jubileum in.

Vignetten 

Le Rieur Illustré verscheen aanvankelijk als bijblad bij een geïllustreerd europees tijdschrift dat in 1880 reeds 10 jaar bestond en was uitgegeven door dezelfde Henri Bogaerts te Brussel.

Uit de laatste zin van het hierna volgende vignet blijkt dat de tekenaar Chuz een bewuste keus maakte om het in Frankrijk toen nog populaire cartoongenre van Cham (Amedée de Noé ) in België op zijn manier te introduceren en na te volgen, naast eigen origineel werk. Ook blijkt de intentie van uitgever en tekenaar tot milde sociale satire en af te zien van politieke en kwetsende satire.

 

EEN JAARGANG

Aan het eind van de 52e aflevering vermeldt de uitgever dat de uitgave van “Le Rieur” niet zal worden voortgezet “vanwege omstandigheden buiten onze macht”. De reden daarvan was – naar we vermoeden – gelegen in het feit dat Gérard Teulings – in de loop van dat jaar terugkeerde naar Den Bosch om zijn werk als hoofdredacteur van “De Provinciale” aan te vangen. Hiermee kwam er eind aan de carriere van de tekenaar Chuz. Het was tevens het begin van de loopbaan van “Gerrit van den Wald” als feuilletonschrijver van genoemde krant.

Revue humoriste 1880 – 1881