Rieur 12 – Revue comique

D e   b e d e l a r e s :
– Liefdadigheid, Meneer, alstublieft; ik heb al twee dagen niets gegeten.
D e  v r e k: – U bent ziek , vrouw;  wendt U tot een dokter.

– Hij weegt te zwaar, Uw brief, beste man: er moet nog een postzegel op.
– U bent grappig, meneer de beambte; op die manier zou de brief nog meer wegen.